تصاویر شاعران
سخنان برگزیده
ادبیات جاودانه و جاودانه ی ایران که با حاصل عقل و ذوق و هنر و حکمت است با ستارگان علم و ادب این تبار اعتبار می یابد.
صفحه نخست پایان نامه ها مضامین مشترک غزلهای سعدی و مولانا

PostHeaderIcon مضامین مشترک غزلهای سعدی و مولانا

مضامین مشترک غزلهای سعدی و مولانا

استاد راهنما: قاسم انصاري

نگارش: زهري بصيري‌فرد؛

شماره بازیابی : م 581ب 008/1فا8

چکیده

غزل مولانا و سعدی پس از گذشت سالها هنز جزو هنرهای اعجاب انگیز می باشد و هنوز برجسته می نماید کسی نیست که با خواندن چند غزل مولانا وسعدی احساس حیات و نیروی مضاعف ننماید و جاذبه ی شدید نیروی ماورایی و مرموز گاه نزدیک و گاه دور او را به سوی خود نکشد و این چیزی نیست جز نیوی عشق عشقی حاکم برکل هستی که از کوچکترین ذرات تا بزرگترین سیارات را به چرخس وا داشته است مولانا و سعدی خود از سیراب شدگان چشمه ی کلام وحی و حدیث می باشند وطول حیات خود را وقف بیان این عشق کرده اند . مولانا عشق عرفانی وسعدی عشق زمینی زا که منتهی به عشق الهی می شود انتخاب کرده اند .

مضامین مشترک غزلیات سعدی و مولانا

1- اخذ مضامین قرآنی است که از نکات وتوصیه های اخلاقی گرفته تا قصص انبیا دیده می شود آنها چون درختی بی مانند که شاخهای متعدد دارند هر کدام از این شاخه ها زنگ و بویی خاص درفضایی پراکنند ولی با این همه ریشه و اساس آنها یکی است

2- از حیث به کارگیری اصطلاحات عرفانی واخلاقی آن دو شاعر از اصطلاحات عرفانی و اخلاقی الهام می گیرند سعدی از دیدگاه دیگر از اصول ومقررات می خواهد مسائل عرفانی را حس می نماید بطوریکه همه آن را درک کنند ولی مولانا بدون هیچ اصول و قانونی مسائل عرفانی را بیان می کند .

3- اصول مورد توجه هردو شاعر تا حدی مشترک می باشد : اصولی چون خدا قرآن مرگ علم و هنر معرفت دل حقیقت وطن عنایت همت طلب وطن قفر عنایت طلب حیرت عفو و گذشت احسان صدق و راستی قناعت حلم وصلح تودد ودوستی عشق غیرت محبت ودوستی حیا شور و شوق و ذوق قرب و وصل انس طبیعت و ... مفترقات غزلیات هردوشاعر شامل عرفان وتصوف امانت و رحمت خدا ادب و تربیت خاموشی وتنهایی بذل وایثار تواضع خوف وترس توکل واعتماد رضا وتسلیم و بصیرت وآگاهی عقل غم وشادی و فنا وبقا و ....

4- اصطلاحات ومسائل اخلاقی را ازشعر و نویسندگان قبل ازخود استفاده کرده اند به طوریکه هردو شاعر از عطار نظامی فردوسی و نویسندگان قبل از خود استفاده کرده اند به طوریکه هر دو شاعر از عطار نظامی فردوسی ونویسندگان صوفیه تضمین کرده اند یا تاثیرپذیرفته اند .

5- هردو شاعراز اشعار عرب و زبان عرب آگاهی دارند .

6- مهمترین وجه تشابه سعدی و مولوی توجه به فیض الهی خارج نبودن از حدود شریعت و پیروی از آداب و مقرراتی که انسان را به عشق و بعد به خدا می رساند . خلاصه این دو شاعر استاد مسلم غزلیات عاشقانه و عارفانه می باشند این پایان نامه بر اساس روش مقایسه ای نوشته شده است بعد از خواندن غزل های دو شاعر مضامین مشترک و مفترقات جدا گردید . ابتدا اصطلاحات و کلمات عرفاتنی معنی شده وبعد اشعار دوشاعر با هم مقایسه شد این پایان نامه شامل کلیات و شش فصل شامل زندگی نامه و سیرغزل ومشترکات می باشد .

 

آخرین بروزرسانی (دوشنبه, 13 خرداد 1392 ساعت 08:29)